SYDBAT-NL

De Nederlandse bewerking van de Sydney Language Battery (SYDBAT-NL) is een korte taalscreener die bestaat uit vier subtests op woordniveau. Het oorspronkelijke screeningsinstrument werd ontwikkeld door onder andere Lisa Savage en Olivier Piguet in 2013. De Nederlandse bewerking is uitgevoerd door Nikki Janssen, Ardi Roelofs en Roy Kessels, met medewerking van Vitória Piai en Willem Eikelboom, gefinancier middels de NWO Zwaartekrachtsubsidie 'Langue in Interaction'.

De SYDBAT-NL bestaat uit dertig zelfstandig naamwoorden van drie of meer lettergrepen (bijvoorbeeld: krokodil, aardappel). De items bestaan uit levende en niet-levende objecten en zijn gerangschikt op moeilijkheidsgraad, gebaseerd op een afnemende frequentie van voorkomen in het dagelijks taalgebruik. De test is gevalideerd voor gebruik bij mensen met (het vermoeden van) primair-progressieve afase, lichte cognitieve stoornissen (MCI) en alzheimerdementie en daarmee geschikt voor gebruik op bijvoorbeeld een geheugenpoli. Er zijn (beperkte) normgegevens beschikbaar en een beslisboom die behulpzaam kan zijn bij het vaststellen van het type PPA.

De SYDBAT-NL bestaat uit vier onderdelen: (1) Benoemen: de patiënt benoemt wat er op een gekleurde foto staat afgebeeld. (2) Nazeggen: de patiënt herhaalt een woord zoals de testleider het heeft gezegd. (3) Begrijpen: de patiënt wijst van de zeven plaatjes de afbeelding aan die overeenkomt met het woord dat door de testleider wordt gezegd. (4) Semantische Associaties: patiënt geeft aan welke van de onderste vier afbeeldingen het beste past bij de bovenste afbeelding.