Dutch-language

Kessels, R., & Arts, K. (2023). Invloed van alcohol op de hersenen. In N. van Hasselt, A. Schellekems, P. van Gool, J. van Everdingen, A. van der Graaf, & J. Kerklaan (red.), Alcohol: Van lust tot last (pp. 57-60). Amsterdam: Biowetenschappen en Maatschappij/Ilias.

Kessels, R.P.C., Rensen, Y.C.M., & Bertens, D. (2023). Het alledaagse geheugen ecologisch valide meten met de nieuwe Rivermead Behavioural Memory Test (RBMT-3-NL). Tijdschrift voor Neuropsychologie, 18, 158-164.

Kessels, R.P.C., & Van den Berg, E. (2023). Het herziene handboek Klinische neuropsychologie. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 18, 165-168.

Swinkels, J., Janssen, G., & Kessels, R. (2023). Ambulante zorg en casemanagement bij patiënten met het syndroom van Korsakov of een andere alcoholgerelateerde neurocognitieve stoornis. Verslaving & Herstel, 3(2), 21-26.

Kessels, R.P.C. (2023). De Nederlandse versies van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA). Tijdschrift voor Neuropsychologie, 18, 80-86.

Jansen, M.G., Kessels, R.P.C., Geerligs, L., & Oosterman, J.M. (2022). Reservemechanismes en cognitief (dis)functioneren bij normale en pathologische veroudering. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 17, 134-144.

De Wit, P.F.M., & Kessels, R.P.C. (2022). Beleving van een atypisch verlopende dementie van het type Alzheimer: Een casusbeschrijving. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 17, 102-116.

Kessels, R.P.C., Sleutjes, D.K.L., & Van Bergen, F.S. (2021). Testsignalering MMSE-2. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 16, 60-62.

Gruters, A.A.A., Christie, H.L., Ramakers, I.H.G.B., Verhey, F.R.J., Kessels, R.P.C., & De Vugt, M.M. (2020). Ervaringen van patiënten en naasten met het neuropsychologisch onderzoek en uitslaggesprek op de geheugenpoli. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 15, 186-201.

Hendriks, M.P.H., Mol, B.A.W., & Kessels, R.P.C. (2020). Uniformiteit in de kwalitatieve beschrijving van scores op prestatietaken. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 15, 166-176.

Spikman, J., & Kessels, R. (2020). In memoriam Donald Thomas Stuss (1941-2019). Tijdschrift voor Neuropsychologie, 15, 73-75.

Karssemeijer, E.G.A., & Kessels, R.P.C. (2020). Laat het brein niet indutten: beweeg slim! Het effect van gecombineerde cognitieve en fysieke interventies voor ouderen met dementie. Neuropraxis, 24, 36–43.

Walvoort, S.J.W., van der Heijden, P.T., Kessels, R.P.C., & Egger, J.I.M. (2018). Cognitieve stoornissen bij alcoholabusus. Ins & Ouds: Tijdschrift voor Geriatrie, 6(1), 11-14.

Rensen, Y.C.M., Egger, J.I.M., Westhoff, J., Walvoort, S.J.W., & Kessels, R.P.C. (2018). Foutloos leren bij het syndroom van Korsakov. De Psycholoog, 34-44.

Walvoort, S., Van der Heijden, P., Kessels, R., & Egger, J. (2017). Neurocognitieve stoornissen door alcohol. De Psycholoog, 52, 10-18.

Eikelboom, W.S., Janssen, N., Van den Berg, E., Roelofs, A., & Kessels, R.P.C. (2017). Differentiatie van Primair-Progressieve Afasie varianten: de Nederlandse bewerking van de Sydney Language Battery (SYDBAT-NL). Tijdschrift voor Neuropsychologie, 12, 189-202.

Kessels, R.P.C. (2017). Het meten van cognitieve stoornissen. Ins & Ouds: Tijdschrift voor Geriatrie, 3, 4-7.

Kessels, R.P.C., & Montagne, B. (2016). De Emotion Recognition Task (ERT): Een test om de perceptie van emotionele gezichtsuitdrukkingen te meten. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 11, 181-194.

Rensen, Y.C.M., Oosterman, J.M., Eling, P.A.T.M., Wester, A.J., & Kessels, R.P.C. (2016). Het meten van confabulaties bij patiënten met cognitieve stoornissen door alcoholgebruik. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 11, 162-180

Walvoort, S.J.W., Wester, A.J., Doorakkers, M.C., Kessels, R.P.C., & Egger, J.I.M. (2016). Alcoholgerelateerde cognitieve stoornissen in de DSM-5. Tijdschrift voor Psychiatrie, 58, 397-401.

Bouman, Z., Hendriks, M., Dek, J., Kessels, R., & Aldenkamp, A. (2015). (Niet) vergeten te meten: De Nederlandstalige Wechsler Memory Scale - Vierde Editie (WMS-IV-NL). Tijdschrift Klinische Psychologie, 45, 114-127.

De Werd, M.M.E., Boelen, D., Olde Rikkert, M.G.M., & Kessels, R.P.C. (2014). Foutloos leren bij dementie in de praktijk. Neuropraxis, 18, 74-80.

Kessels, R.P.C., Lammers, M., & Claassen, J.A.H.R. (2013). Executieve stoornissen bij frontale hyperostose: Oorzakelijk verband of confirmation bias? Tijdschrift voor Neuropsychologie, 8, 162-169.

Bouman, Z., Hendriks, M.P.H., Kessels, R.P.C., & Aldenkamp, A.P. (2012). Bewerking en normering van de Wechsler Memory Scale-IV voor het gebruik in Nederland. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 7, 99-106.

Kessels, R.P.C., Van den Berg, E., Nys, G.M.S., Ruis, C., & Brands, A.M.A. (2012). De Location Learning Test (LLT-R): Het meten van het visueelruimtelijke episodische geheugen. De Psycholoog, 47, 47-54.

Van Norden, A.G.W., Van den Berg, H.A.C., De Laat, K.F., Gons, R.A.R., Kessels, R.P.C., van Dijk, E.J., De Leeuw, F.E. (2012). Cerebrale microbloedingen zijn gerelateerd aan cognitief functioneren. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 156, A4813.

Thissen, A.J.A.M., Van Bergen, F., De Jonghe, J.F.M., Kessels, R.P.C., & Dautzenberg, P.L.J. (2010). Bruikbaarheid en Validiteit van de Nederlandse versie van de Montreal Cognitive Assessment (MoCA-D) bij het diagnosticeren van MCI. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 41, 231-240.

Van der Heijden, P., Van den Bos, P., Mol, B.A.W., & Kessels, R.P.C. (2010). Validiteit van de WAIS-III-factorstructuur in een steekproef ambulante psychiatrie: De indexscore als beste getest. GZ-psychologie, 4, 34-40.

Kessels, R.P.C. (2009). Pars pro toto: Over de (on)deelbaarheid van het geheugen. De Psycholoog, 44, 308-316.

Kessels, R.P.C., & Joosten-Weyn Banningh, L. (2008). Het impliciet geheugen en de effectiviteit van foutloos leren bij dementie. Gedragstherapie, 41, 91-103.

Kessels, R.P.C. (2008). Het chronisch post-whiplashsyndroom: Een biopsychosociaal model. Tijdschrift voor Neuropsychiatrie & Gedragsneurologie, 7, 65-68.

Brands, A.M.A., & Kessels, R.P.C. (2008). Diabetes en de hersenen: cognitieve en psychologische gevolgen bij patiënten met type 1 of type 2 diabetes. Psychologie & Gezondheid, 36, 4-12.

Kessels, R.P.C. (2007). Nieuwe neuropsychologische normgegevens (Bespreking van: W. van der Elst, The neuropsychometrics of ageing: Normative studies in the Maastricht Aging Study). De Psycholoog, 42, 21-22.

Kessels, R., Anema, H., & Dijkerman, C. (2006). Het Gerstmannsyndroom: Een stoornis in de mentale verbeelding of een verstoorde lichaamsrepresentatie? Tijdschrift voor Neuropsychologie, 1(1), 42-47.

Brands, A.M.A., Henselmans, J.M.L., & Kessels, R.P.C. (2005). Diabetes en de gevolgen voor de hersenen: Een onderschat probleem. Patient Care: Neuropsychiatrie & Gedragsneurologie, 4, 229-231.

Eling, P., Swaab, H., Bouma, A., & Kessels, R. (2005). Onderwijs in de neuropsychologie in een historisch en internationaal perspectief. Tijdschrift voor Neuropsychologie, 20-26.

Kessels, R.P.C. (2005). Leren van je fouten? Onbewuste geheugenprocessen als hulpmiddel bij amnesie. De Psycholoog, 40, 17-23.

Fritschy, E.P., Kessels, R.P.C., & Postma, A. (2004). De effectiviteit van externe hulpmiddelen op de alledaagse geheugenproblemen van patiënten met dementie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 35, 232-237.

Kessels, R.P.C., Nys, G.M.S., Brands, A.M.A., & Van Zandvoort, M.J.E. (2004). De Location Learning Test als maat voor het ruimtelijk geheugen: Bruikbaarheid van een nieuwe afnameprocedure en normgegevens. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 35, 147-152.

Kessels, R.P.C. (2004). Een actief sociaal leven beschermt tegen dementie. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 148, 2299-2300.

Kessels, R.P.C., & Van der Vlies, A.E. (2004). Symptoomvaliditeit bij geheugenstoornissen: Het vaststellen van malingeren. Patient Care Neuropsychiatrie & Gedragsneurologie, 3, 129-132.

Kessels, R.P.C. (2004). Emotionele herinneringen: Fantasie of werkelijkheid? (Bespreking van: I. Candel, The truth and nothing but the truth? The accuracy, completeness, and consistency of emotional memories). De Psycholoog, 39, 133-134.

Holtel, H., & Kessels, R.P.C. (2003). Cognitieve stoornissen na chronische blootstelling aan organische oplosmiddelen. Neuropraxis, 7, 67-73.

Kessels, R.P.C. (2002). Het meten van aandacht met de Paced Auditory Serial Addition Task (PASAT). Gedrag & Gezondheid, 30, 37-43.

Kessels, R.P.C (2002). Het whiplashfenomeen (bespreking van G. Versteegen, Sprain of the neck & whiplash associated disorders). De Psycholoog, 37, 188-189.

Kessels, R.P.C., & Wingbermühle, P.A.M. (2001). De WAIS-III als neuropsychologisch instrument. De Psycholoog, 36, 296-299.

Kessels, R.P.C., & Wingbermühle, P.A.M. (2001). De Nederlandse bewerking van de Wechsler Adult Intelligence Scale-III: Maat voor intelligentie en cognitief functioneren. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 56, 227-230.

Kessels, R.P.C., De Haan, E.H.F., Kappelle, L.J., & Postma, A. (2001). De neuropsychologie van het ruimtelijk geheugen. Nederlands Tijdschrift voor de Psychologie en haar Grensgebieden, 56, 235-244.

Kessels, R.P.C., & Aleman, A. (2000). Cognitieve stoornissen bij patiënten met het whiplashsyndroom: Een meta-analyse. Gedrag & Gezondheid, 28, 229-234.

Kessels, R.P.C. (2000). Verstoorde saccadische oogbewegingen bij chronische whiplashpatiënten. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 144, 1701-1702.