Neuropsychologie in Nijmegen


Klinische neuropsychologie

De Radboud Universiteit is een uitstekende plek voor studenten psychologie die later als neuropsycholoog in de klinische praktijk willen werken. Het onderwijs in de neuropsychologie wordt gecoördineerd vanuit de sectie Neuro- en Revalidatiepsychologie van de Radboud Universiteit, waarbij ook nauw samengewerkt wordt met de secties Klinische Psychologie en Ontwikkelingspsychologie. Het onderwijs en onderzoek van de sectie is nauw verweven met de klinische praktijk. Zo hebben zes stafleden van de opleiding een BIG-registratie klinisch neuropsycholoog, of zijn in opleiding daartoe; zij zijn allen werkzaam in de klinische praktijk. De expertise beslaat ook alle werkvelden binnen de neuropsychologie, waaronder medische neuropsychologie (Radboudumc, Kempenhaeghe), revalidatiepsychologie (Klimmendaal Revalidatie) en de geestelijke gezondheidszorg (Vincent van Gogh). Ook wordt er veel klinisch-neuropsychologisch wetenschappelijk onderzoek gedaan in Nijmegen binnen het Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour.


Klinische neuropsychologie in de bachelor

Onderwijs over hersenen en cognitie is sterk vertegenwoordigd in de Nijmeegse bacheloropleiding psychologie. In Brein & Cognitie 1 komen de biologische grondslagen van gedrag aan de orde, Brein & Cognitie 2 richt zich op de klinische neuropsychologie met uitleg over de neuropsychologische syndromen en ziektebeelden, Brein & Cognitie 3 richt zich op de cognitieve neuropsychologie: kennis van de neurocognitieve mechanismen en theorieën. Daarnaast is er in de bachelor veel aandacht voor professionele vaardigheden, psychodiagnostiek en beroepsethiek. Er zijn diverse kernthema’s (B2) die een neuropsychologische insteek hebben (bijvoorbeeld Emotion, Learning and Berhaviour en Language and Communication). In B3 kan in het onderzoekspracticum en de bachelorthese gekozen worden voor een neuropsychologisch onderwerp. Andere keuzevakken op het gebied van de neuropsychologie in B3 zijn bijvoorbeeld Psychopharmacology and Psychopathology en Learning, Remembering and Forgetting. Het honourstraject voor talentvolle studenten die verder willen in de klinische praktijk kan ook geheel vanuit de klinische neuropsychologie ingevuld worden.


Klinisch neuropsychologie in de master

Om zelfstandig als neuropsycholoog te mogen werken in de gezondheidszorg is een BIG-registratie als gezondheidszorgpsycholoog nodig. Het aantal geïnteresseerden voor deze post-masteropleiding is al jaren groter dan het aanbod van opleidingsplaatsen. Daarom hebben we in Nijmegen ervoor gekozen studenten in hun masterspecialisatie optimaal voor te bereiden op instroom in deze post-masteropleiding middels de masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie. Dit is een selectieve éénjarige toegepaste masterspecialisatie, waarin we studenten toelaten die een goede klinische basishouding hebben en een heldere motivatie, naast goede studieresultaten. De masterspecialisatie wordt alleen in het Nederlands aangeboden, omdat dit aansluit bij de klinische praktijk: een gezondheidszorgpsycholoog/neuropsycholoog moet immers goed met cliënten of patiënten in hun moedertaal kunnen communiceren om deze te kunnen diagnosticeren en te behandelen. Ook binnen deze master is er veel aandacht voor neuro- en revalidatiepsychologie: de cursus psychopathologie is opgezet vanuit het model van de cognitieve neuropsychiatrie, behandeling van cognitieve stoornissen en revalidatiepsychologie komt aan bod in de cursus Psychologische interventies, in de cursus psychodiagnostiek is veel aandacht voor neuropsychologische tests en methoden, en er is een specifieke vaardigheidstraining Neuropsychologische Revalidatie. Onze opleiding heeft een ruime keuze aan klinisch-neuropsychologische stageplaatsen, zowel op het gebied van kinderen, jeugdigen, volwassenen en ouderen, in de GGZ, algemene of academische ziekenhuizen, revalidatiecentra of verpleeghuizen. De begeleiding vindt in de instelling plaats door neuropsychologen die tenminste een GZ-registratie hebben, maar vaak ook klinisch neuropsycholoog zijn. Voor de masterthese kan eveneens gekozen worden voor een neuropsychologisch onderwerp. De masteropleiding staat ook open voor bachelorstudenten vanuit andere universiteiten met een neuropsychologie-interesse.


Aansluiting met post-masteronderwijs

De opleiding psychologie van de Radboud Universiteit kent een uitstekende aansluiting met de post-masteropleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en de post-GZ-opleiding tot klinisch neuropsycholoog. Zo is in Nijmegen in 2018 gestart met het Plan Connectie, waarbij een GZ-opleidingsgroep gevormd wordt met deelnemers die direct vanuit de Nijmeegse masterspecialisatie Gezondheidszorgpsychologie ingestroomd zijn. Ook kunnen talentvolle studenten voorgedragen worden voor het Topklas-traject, om in een periode van in beginsel zes jaar, naast de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog en klinisch neuropsycholoog, tevens een academisch proefschrift af te ronden. De post-GZ-opleiding tot klinisch neuropsycholoog wordt ook mede vanuit Nijmegen vormgegeven; de plaatsvervangend hoofdopleider is verbonden aan de sectie Neuro- en Revalidatiepsychologie. Als voorzitter van het SPON en bestuurslid van de PAON ben ik hier nauw bij betrokken.