Schaal voor het Cerebellair Cognitief-Affectief Syndroom (CCAS)

De Cerebellaire Cognitieve Affectieve / Schmahmann Syndroom (CCAS) schaal is een screeningsinstrument om het cerebellaire cognitieve affectieve syndroom vast te stellen bij patiënten met cerebellair letsel. Deze meet verschillende cognitieve domeinen: aandacht en concentratie, executieve functies, geheugen, taal, visueel-ruimtelijke vaardigheden, abstractievermogen en neuropsychiatrische symptomen. Afnameduur van deze schaal is ongeveer 10-15 minuten. De hoogst mogelijke ruwe score is 120 punten; de dichotome beoordeling (voldoende/onvoldoende) heeft een maximale score van 10 (d.w.z. 10 tests onvoldoende). Een onvoldoende score van 0 is normaal. Bij een patiënt met een cerebellaire aandoening wijst een onvoldoende score van 1 op mogelijke CCAS, een onvoldoende score van 2 duidt op waarschijnlijke CCAS en een onvoldoende score van 3 of meer is passend bij zekere CCAS. Er bestaan 4 parallelle versies.

De geautoriseerde Nederlands/Vlaamse versie is vertaald en bewerkt door Peter Mariën, Frank Van Overwalle, Bart P.C. van de Warrenburg, Roy P.C. Kessels en Roderick P.P.W.M. Maas, in samenwerking met Jeremy D. Schmahmann. Validatie-onderzoek is gaande. De testinstructie en materialen kunnen opgevraagd worden bij de auteurs.